Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané 21. 10. 2016 na FA ČVUT

 

 

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE Venkovy 2016

Jakému venkovu dnes architekty učit? S vědomím rychlé proměny, kterou náš venkov prochází, usilujeme o spolupráci s kolegy z přírodovědných i humanitních oborů, kteří se prostředím venkova zabývají. Chceme, aby budoucí architekti a urbanisté měli hlubší pochopení pro venkovské prostředí.

 

 

 

 

KONFERENČNÍ PUBLIKACE KE STAŽENÍ

Konferenční publikace

Jak učit architekty venkovu ?

Setkání Venkovy 2016 navazuje na loňskou konferenci Inventura Urbanismu hledáním odpovědí na tyto otázky:

V čem je práce architekta odlišná na venkově a ve městě?

Jaká jsou zásadní témata venkova pro práci dnešního architekta?

Kteří profesionálové spolupracují a jaké podstatné informace jsou třeba?

NAVŠTIVTE ZÁZNAM Z KONFERENCE INVENTURA URBANISMU 2015